13 nowych boksów dla psów wybudowano w schronisku dla … – Gazeta.pl

Informując o tym co opowiada dział informacyjny Gazeta.pl w informacji „13 nowych boksów dla psów wybudowano w schronisku dla …”:

Magistrat przypomina, że radomskie schronisko od dawna boryka się z problem ciasnoty. Wybudowane przed dziesięcioma laty przy ul. Witosa, przewidziane było dla 300 psów. Na ponadhektarowym terenie powstały wówczas 132 boksy różnej wielkości, […] odwiedź pełny nius ».

W jaki sposób opiszesz te doniesienia? Przyłącz się do dyskusji na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.