Błąd na tablicy pamiątkowej majora "Brzęk" Osińskiego – Gazeta.pl

Cytując to co zdaje redakcja informacji Gazeta.pl w newsie „Błąd na tablicy pamiątkowej majora "Brzęk" Osińskiego”:

Major Michał Osiński [1892-1983 – przyp. red.] był z krwi i kości kawalerzystą, ale nie miał nic wspólnego z 72. Pułkiem Piechoty, a tak brzmi napis na tablicy: "dowódca szwadronu 72 PP". O ile bywał, to może w kasynie oficerskim pułku, o ile nie bywał […] odwiedź pełny materiał ».

Jak skomentujesz te informacje? Przystąp do wymiany relacji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.