DOSTAWA KABINY PLETYZMOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB … – Puls Biznesu

Przytaczając to co relacjonuje dział informacyjny Puls Biznesu w informacji „DOSTAWA KABINY PLETYZMOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB …”:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KABINY PLETYZMOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RADOMIU. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu […] przeczytaj pełny artykuł ».

Jak uzupełnisz te wydarzenia? Dołącz się do dyskusji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.