MNI: Nabycie akcji własnych – Bankier

Przekazując to co podaje dział informacyjny Bankier na stronie „MNI: Nabycie akcji własnych”:

12 lipca 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej MNI Telecom), iż w dniu 11 lipca 2012 roku MNI Telecom nabyła 42.000 sztuk akcji MNI. Jednocześnie w dniu 11 lipca 2012 roku Spółka […] zobacz cały news ».

W jaki sposób skomentujesz te doniesienia? Dołącz do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.