Radom: Represje władz PRL wobec Kościoła Katolickiego – Prawica.net

Informując o tym co prezentuje redakcja wiadomości Prawica.net w informacji „Radom: Represje władz PRL wobec Kościoła Katolickiego”:

Radomska delegatura IPN, Kuria Diecezji Radomskiej oraz Resursa Obywatelska w Radomiu serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny "Represje władz PRL wobec Kościoła Katolickiego" oraz promocję książki Szczepana Kowalika "Konflikt wyznaniowy […] przeczytaj pełny nius ».

Jak opiszesz te doniesienia? Dołącz się do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.