Radom. Wojewoda unieważnił decyzję prezydenta ws. dyrektorki … – Gazeta Wyborcza

Przytaczając to co prezentuje dział wiadomości Gazeta Wyborcza w newsie „Radom. Wojewoda unieważnił decyzję prezydenta ws. dyrektorki …”:

Według biura prawnego wojewody, zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce, może odwołać taką osobę w czasie roku szkolnego i bez wypowiedzenia w przypadku […] zobacz pełny news ».

Jak przedstawisz te informacje? Przystąp do na ten temat

Brak komentarzy.