Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn.: Bieżące … – Puls Biznesu

Jak przedstawia redakcja Puls Biznesu w informacji „Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn.: Bieżące …”:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego – numer ogłoszenia 42655-2012, data zamieszczenia 22.02.2012 r. Zamówienia […] sprawdź pełny artykuł ».

W jaki sposób zareagujesz na te wiadomości? Dołącz się do wymiany opinii na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.