Uniknie kary za przywłaszczenie szkolnego telewizora – Gazeta.pl

Cytując to co opowiada dział informacyjny Gazeta.pl w informacji „Uniknie kary za przywłaszczenie szkolnego telewizora”:

Policja prowadziła postępowanie o wykroczenie z artykułu 127 Kodeksu wykroczeń, który mówi: "Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze grzywny albo nagany". Zgodnie z paragrafem 2 tego artykułu ściganie następuje na żądanie […] przeczytaj pełny artykuł ».

Jak opiszesz te wydarzenia? Przystąp do panelu dyskusyjnego na ten temat

Brak komentarzy.