Usługa rekrutacji pomocniczego personelu biurowego dla WKU … – Puls Biznesu

Informując o tym co przekazuje dział informacji Puls Biznesu w artykule „Usługa rekrutacji pomocniczego personelu biurowego dla WKU …”:

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa rekrutacji pomocniczego personelu biurowego dla WKU Radom tj. pomoc kancelaryjna w kancelarii jawne oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych żołnierzy rezerwy do systemu […] sprawdź cały artykuł ».

W jaki sposób zareagujesz na te doniesienia? Dołącz do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.