Usługa rekrutacji pomocniczego personelu biurowego dla WKU w … – Puls Biznesu

Jak zdaje redakcja wiadomości Puls Biznesu we wpisie „Usługa rekrutacji pomocniczego personelu biurowego dla WKU w …”:

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa rekrutacji pomocniczego personelu biurowego dla WKU w Radomiu tj. pomoc kancelaryjna w kancelarii jawnej oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych żołnierzy rezerwy do systemu informatycznego […] przeczytaj pełny news ».

Jak opiszesz te wiadomości? Przystąp do rozmowy na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.