Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z … – Puls Biznesu

Cytując to co zdaje dział informacji Puls Biznesu w informacji „Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z …”:

Radom: Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu – rejon V Numer ogłoszenia: 410888 – 2012; data zamieszczenia: […] odwiedź cały news ».

Jak odpowiesz na te wiadomości? Przyłącz się do wymiany zdań na ten temat

Brak komentarzy.