Kościół farny św. Jana Chrzciciela

Jednym z istotnych zabytków w Radomiu jest Kościół Farny św. Jana Chrzciciela. Powstał w XIV wieku, krótko przed uzyskaniem praw miejskich przez Radom. Pierwsze informacje o działającej parafii znajdują się w dokumentach z 1408 roku. Charakterystyczny obiekt z czerwonej cegły najpierw posiadał tylko jedną nawę. Do XVI wieku powstały dodatkowe kaplice boczne. W kościele bardzo często modlił się Kazimierz Jagiellończyk, co podniosło znaczenie świątyni.

Kościół Jana Chrzciciela miał dostęp do zbiorów bibliotecznych, wyposażonych w 170 łacińskich publikacji. Świątynia cały czas był remontowana. Przebudowywano kaplice, nadając im bardziej renesansowy charakter. Powstały również kolejne pomieszczenia przykościelne. W połowie XVIII wieku doszło do poważnego uszkodzenia budowli, które pogłębiło się w ciągu następnych dekad. Naprawę Kościoła Jana Chrzciciela zakończono w 1838 roku.

Gruntowna modernizacja obiektu według planu architektonicznego Józefa Dziekańskiego, sprawiała iż Kościół nabrał neogotyckiego stylu. Od XX wieku jest jednonawową świątynią, z dobudowaną nawą boczną. W niezmienionej formie pozostało jedynie prezbiterium, kaplica Kochanowskich oraz kaplica różańcowa i wieża. Natomiast podczas ostatnich prac renowacyjnych zastosowano polichromię.

Kościół św. Jana był miejscem chrztu Wandy Malczewski oraz później, Jacka Malczewskiego. 21 sierpnia 1977 roku do świątyni przybył ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Wydarzenie to zostało upamiętnione specjalną tablicą. 24 stycznia 1941 roku hitlerowcy aresztowali księdza Kazimierza Grelewskiego, który mieszkał w domu parafialnym Kościoła św. Jana. Duihowany trafił do obozu w Dachau, gdzie została wkrótce powieszony.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz