Parki w Radomiu

Niewątpliwie w każdym mieście duże znaczenie odgrywają tereny zielone. Pozwalają one wzbogacić krajobraz danej aglomeracji. Ponadto stanowią popularne wśród mieszkańców obszary wypoczynku i rekreacji. Nie inaczej jest w Radomiu. Na szczególną uwagę zasługują cztery malownicze parki – Stary Ogród, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park Planty oraz Park Leśniczówka. Radomskie ogrody, usytuowane w zabytkowych częściach miasta, należą do istotnych atrakcji w Radomiu. Różnorodne gatunki drzew i krzewów zachęcają mieszkańców do spacerów i wypoczynku na terenie parków i ogrodów.

Stary Ogród to pierwszy park miejski, jaki powstał na terenie Radomia. Jego założenie szacuje się na rok 1820. Został założony w miejscu już nieistniejącego szpitala św. Ducha. To także jeden z pierwszych ogrodów publicznych w królestwie Kongresowym. Stary Ogród położony jest nad rzeką Mleczną. Jego powierzchnia to ponad 7,2 hektara. Początkowo nosił nazwę Ogrodu Spacerowego. Struktura tego parku przypomina promienisty układ barokowy. Dominują tu wiązy, topole, klony, jesiony, kasztanowce i robinie.

park im. tadeusza kościuszki

Park im. Tadeusza Kościuszki inaczej zwany Nowym Ogrodem, powstał w latach 1865-1877. Zlokalizowany w centrum miasta ogród angielski, nie jest typowym parkiem. Brakuje w nim polan oraz większych obszarów trawiastych. W takiej postaci pozostał, aż do 2010 roku, kiedy został odnowiony. Park został wpisany do rejestru zabytków. Ogród zajmuje obszar 7,6 hektara. Park im. Tadeusza Kościuszki dominującym drzewostanem są kasztanowce.

Park Planty znajduje się w płytkiej dolinie rzecznej, przy ulicy Traugutta. To południowa część centrum Radomia, nieopodal mieści się dworzec kolejowy. Park Planty istnieje od połowy XX wieku. Jego łączna powierzchnia wynosi około 5,5 hektara. Drzewostan tego parku zdominowany jest przez gatunki liściaste, a w szczególności topole kanadyjskie, topole białe oraz klony. Wśród krzewów najliczniej występują jaśminowce, tawuły i bez czarny, które najczęściej spotykany jest w postaci skupisk rozrzuconych nieregularnie na terenie całego parku

Malowniczy teren nad rzeką Potok Północy przy ulicy 25 czerwca w Radomiu nosi nazwę Parku Leśniczówka, od niegdyś istniejącej tutaj leśniczówki. To największy obszar parkowy w Radomiu, liczy on bowiem ponad 8 hektarów powierzchni. Park Leśniczówka powstał z połączenia naturalnego zadrzewienia oraz ogródków działkowych. Objęty jest także ochroną konserwatorską od 1983 roku. Znajdują się tutaj takie gatunki drzew jak: topole, klony zwyczajne, wiązy polne, lipy krymskie, graby pospolite, jesiony amerykańskie, dęby szypułkowe, świerki pospolite, żywotniki zachodnie, cyprysiki groszkowe.

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz