Grodzisko Piotrówka w Radomiu

Grodzisko „Piotrówka” położone jest w Radomiu. To jeden z popularniejszych zabytków średniowiecznych tego miasta. Jego zadaniem była ochrona oraz wspieranie rozwoju gospodarczego ówczesnego grodu. Wokół niego wybudowano fosę, a brzegi wzmocniono kamieniami. Grodzisko „Piotrówka” nie jest jednak pierwszą formą osadnictwa na tych terenach. Wykopaliska archeologicznej wskazują, że nawet 12 000 lat p.n.e. obszary dzisiejszego Radomia były już zamieszkiwane.

Natomiast Gród Radomski był bardzo istotnym ośrodkiem administracyjnym oraz handlowy od XI wieku. Usytuowany pomiędzy Małopolską a Mazowszem, stanowił punkt przecięcia się różnych szlaków handlowych. Grodzisko „Piotrówka” było również rezydencją kasztelanów z terenów nad Radomką oraz Iłżanką. W grodzisku funkcjonował Kościół św. Piotra oraz cmentarz. Jednak te miejsce nie przetrwały do czasów współczesnych. Aktualnie planowane jest stworzenie w „Piotrówce” atrakcji turystycznej w postaci Parku Kulturowego Doliny Mlecznej.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz